Over ons

E-norm wordt geleid door architect Jef Van Oevelen en ingenieur-architect Nico De Roeck. Nico heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in duurzaam bouwen, EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving en PHPP-berekeningen. Hij volgt de evoluties in deze complexe materie op de voet en schoolt zich geregeld bij. Als ingenieur-architect heeft hij bovendien oog voor een breed spectrum aan bouwtechnische en architecturale aspecten. Zo zoekt hij samen met de architect naar energie-efficiënte oplossingen die het architecturaal concept ondersteunen.